Inrätt

Om oss

Välkommen till Inrätt inredningsmontörerna

Vi beräknar de bästa möjligheterna för dig

Inrätt är ett företag för inredningsmontage och mellanlagring. Våra kunder är både större företag, inredare samt privatpersoner. Inget jobb är för stort eller för litet. Kontakta oss för en lösning. Vår målsättning är att göra slutkunden så nöjda att både ni och vi fortsättningsvis kan ha ett givande samarbete.

Inrätt Inredningsmontörerna AB
Affärsidé

Inrätts affärsidé är Inredningsmontage och mellanlagring.

Vi lagrar de produkter som sedan levereras till slutkund för montage på överenskommen tid. Arbetet utförs under löpande kommunikation med er för bästa resultat. Vi informerar er om de lösningar som vi finner bäst. Vår målsättning är att göra slutkunden så nöjd att både ni och vi fortsättningsvis kan ha ett givande samarbete.

Företagsfakta

Verksamheten är inredningsmontage

Företaget Inrätt är beläget i Spånga och startades av Anders Lindeberg och Göran Nilsson 1989. Verksamheten är inredningsmontage. Vår kunskap och ett stort nätverk av underleverantörer gör att kompetensen är betydligt högre än så. Vi kan erbjuda tjänster såsom byggnation, elarbeten, mattläggning samt måleri.

Inrätts personal består av ca 15 montörer som agerar yrkesmässigt och har stort ansvar gentemot både inredare och slutkunder. Kundkretsen är stor och företaget utvecklas ständigt.

Inrätt Inredningsmontörerna AB